STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 XE LĂN ĐIỆN CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT NKM-WE001, NKM-WE001A NKM-WE002, NKM-WE009, NKM-WE010, NKM-WE011, NKM-WE012, Hengshui Hengzekang Medical Equipment Co.Ltd - Trung Quốc Hengshui Hengzekang Medical Equipment Co.Ltd - Trung Quốc Dùng để hỗ trợ người khuyết tật di chuyển, đi vệ sinh… 12 TTBYT Loại A