STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Bộ mở dạ dày qua da Theo phụ lục Theo phụ lục BEIJING ZKSK TECHNOLOGY CO.,LTD Cung cấp dinh dưỡng cho người bệnh qua thành bụng Quy tắc 7- Phụ lục I, Phần II thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
2 Ống thay thế lần 2 cho bộ mở dạ dày qua da Theo phụ lục Theo phụ lục BEIJING ZKSK TECHNOLOGY CO.,LTD Cung cấp dinh dưỡng cho người bệnh qua thành bụng Quy tắc 7- Phụ lục I, Phần II thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B