STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Tủ bảo quản máu BB0123;; BB0150 ILSHINBIOBASE Co., Ltd ILSHINBIOBASE Co., Ltd Bảo quản, lưu trữ máu, sinh phẩm Quy tắc 2, Phần II,Thông tư 39/2016 /TT-BYT TTBYT Loại B
2 Tủ bảo quản dược phẩm CC0150; CC0123 ILSHINBIOBASE Co., Ltd ILSHINBIOBASE Co., Ltd Bảo quản mẫu, dược phẩm, sinh phẩm, vac xin. Quy tắc 2, Phần II,Thông tư 39/2016 /TT-BYT TTBYT Loại A
3 Tủ lạnh âm sâu DF8520(J); DF8514(J); DF8524(JP); DF8517(J); DF8510(J); DF8530(JP) ILSHINBIOBASE Co., Ltd ILSHINBIOBASE Co., Ltd Bảo quản, lưu trữ sinh phẩm, máu, hóa chất Quy tắc 2, Phần II,Thông tư 39/2016 /TT-BYT TTBYT Loại B