STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Ampu giúp thở các loại GT012-300A; GT012-300C; Ningbo Greetmed Medical Instruments Co., Ltd Ningbo Greetmed Medical Instruments Co., Ltd Sử dụng để hỗ trợ thông khí cho bệnh nhân mà không có sự hỗ trợ của máy thở. Quy tắc 2, phần II phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A