STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Tủ đựng thuốc và dụng cụ HP-TDC01 HONG PHAT TECH CO.,LTD HONG PHAT TECH CO.,LTD Dùng để đựng thuốc và dụng cụ trong các cơ sở y tế Quy tắc 4 phần II, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
2 Tủ đựng thuốc cấp cứu HP-TTAB HONG PHAT TECH CO.,LTD HONG PHAT TECH CO.,LTD Dùng để đựng thuốc độc, thuốc cấp cứu trong các cơ sở y tế Quy tắc 4 phần II, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
3 Xe tiêm HP-XĐ03 HONG PHAT TECH CO.,LTD HONG PHAT TECH CO.,LTD Sử dụng để cấp phát thuốc và dụng cụ trong khoa phòng tại các bệnh viện, phòng khám, cơ sở y tế và chăm sóc tại nhà Quy tắc 4 phần II, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
4 Giường điện HP-E200 HONG PHAT TECH CO.,LTD HONG PHAT TECH CO.,LTD Dùng để chăm sóc, cấp cứu, khám chữa bệnh cho bệnh nhân trong các khoa phòng tại các cơ sở y tế, bệnh viện, phòng khám, chăm sóc bệnh nhân tại nhà,… Quy tắc 12 phần II, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
5 Giường bệnh nhân Inox HP-GB03 HONG PHAT TECH CO.,LTD HONG PHAT TECH CO.,LTD Dùng để chăm sóc, khám chữa bệnh cho bệnh nhân trong các khoa phòng tại các cơ sở y tế, bệnh viện, phòng khám, chăm sóc bệnh nhân tại nhà,… Quy tắc 4 phần II, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
6 Bàn khám bệnh HP- BK01 HONG PHAT TECH CO.,LTD HONG PHAT TECH CO.,LTD Sử dụng trong khoa phòng tại các bệnh viện, phòng khám, cơ sở y tế và chăm sóc tại nhà Quy tắc 4 phần II, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A