STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Thanh hỗ trợ luyện tập cho trẻ EZCLK-SMALL ; EZCLK-REGULAR ; QDCB-REGULAR ; QDCB2.0-REGULAR ; EZCLKMD-REGULAR D- Bar Enterprises LLC D- Bar Enterprises LLC Trẻ có bàn chân khoèo đã hoàn thành việc nắn chỉnh và điều trị sử dụng thanh này như một dụng cụ luyện tập độ dẻo dai cho chân và tránh tái khoèo. Quy tắc 4, Phần IIA, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A