STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Van tim cơ học nhân tạo On-X Theo phụ lục Theo phụ lục On-X Life Technologies, Inc. Được chỉ định trong thay van do bệnh, tổn thương hay rối loạn chức năng tự nhiên, bao gồm thay thế cho các van tim nhân tạo ở vị trí van hai lá và động mạch chủ Quy tắc 8, Phần II, Thông tư 39/2016/TT -BYT TTBYT Loại D
2 Ống van cơ học động mạch chủ On-X Ascending Aortic Prosthesis On-X Life Technologies, Inc., On-X Life Technologies, Inc., Để thay thế trong vị trí động mạch chủ trong các trường hợp liên quan đến phình động mạch chủ hoặc bệnh động mạch chủ khác. Quy tắc 8, Phần II, Thông tư 39/2016/TT -BYT TTBYT Loại D
3 Chỉ khâu dây chằng van hai lá Chord-X Theo phụ lục Theo phụ lục On-X Life Technologies, Inc. Dùng để khâu dây chằng van hai lá Quy tắc 8, Phần II, Thông tư 39/2016/TT -BYT TTBYT Loại D