STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Thiết bị cảm biến đo điện tim (bao gồm thiết bị, băng dính và phụ kiện nâng đỡ) Umana T1 Starter Pack Umana Medical Technologies Ltd Umana Medical Technologies Ltd Kết hợp với phần mềm quản lí, cho phép đo điện tim, theo dõi ECG của người dùng để cảnh báo sức khỏe Quy tắc 10, Phần IIC, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B