STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Ống dẫn lưu Theo phụ lục Theo phụ lục Cook Medical Incorporated Để đo áp lực cơ thắt cơ vòng Quy tắc 5, Phần II, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
2 Tay vặn cho dây dẫn hướng Theo phụ lục Theo phụ lục Cook Medical Incorporated Để điều chỉnh dây dẫn hướng Quy tắc 6, Phần II, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
3 Ống thông dẫn lưu Theo phụ lục Theo phụ lục Cook Medical Incorporated Dùng để giải áp đại tràng trong trường hợp hẹp đại tràng do u Quy tắc 5, Phần II, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B