STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Vật tư tiêu hao dùng trong xét nghiệm y tế Theo phụ lục Theo phụ lục Suzhou Cellpro Biotechnology Co., Ltd., China - Dùng để hút/ đựng hóa chất, mẫu thử. - Sử dụng trong chẩn đoán in vitro. Quy tắc 5 Phần III, Phụ lục 1, Thông tư 39/2016/ TT-BYT TTBYT Loại A