STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Bàn mổ và phụ kiện đi kèm Theo phụ lục Theo phụ lục TRUMPF Medizin Systeme GmbH + Co.KG, Germany Bàn phẫu thuật được thiết kế cho ứng dụng sau đây: – Định vị bệnh nhân trong quá trình phẫu thuật, bao gồm cảm ứng gây mê và kết thúc gây mê. – Chuyển bệnh nhân trong phòng phẫu thuật theo ứng dụng. – Cho các ứng dụng kết hợp với tạo ảnh trong phẫu thuật (ví dụ: CT, MRI, X-quang) với các thành phần bàn đặc biệt. QT12, phần II, phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A