STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Bàn mổ và phụ kiện đi kèm Theo phụ lục Theo phụ lục TRUMPF Medizin Systeme GmbH + Co.KG, Germany Thiết bị y tế PST 300 là một bàn phẫu thuật di động, có thể định cấu hình, được xác định bằng cách sử dụng các phân khúc tấm, đệm và phụ kiện cụ thể bổ sung cho việc lưu trữ và định vị bệnh nhân trong quá trình phẫu thuật, từ khi bắt đầu gây mê cho đến khi thực hiện gây mê. Các phân khúc tấm và phụ kiện phải được thiết kế để sử dụng trên bàn phẫu thuật. Bàn phẫu thuật cũng được dùng để vận chuyển bệnh nhân theo mục đích cụ thể trong cánh phòng phẫu thuật. Bàn phẫu thuật di động chỉ dành cho mục đích y tế của con người. QT12, phần II, phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A