STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Tủ lạnh trữ máu LBB-102GR PT. Daihan Labtech PT. Daihan Labtech Lưu trữ và bảo quản máu tại cơ sở y tế QT2/Phần II-Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
2 Tủ mát bảo quản thuốc LCV-203GR PT. Daihan Labtech PT. Daihan Labtech Lưu trữ và bảo quản thuốc tại cơ sở y tế. QT2/Phần II-Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B