STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Stent nong mạch Theo phụ lục Theo phụ lục Eucatech Stent nong mạch được chỉ định để sử dụng cho các bệnh nhân có bệnh lý bệnh mạch vành tim hoặc ngoại biên do tổn thương mới hoặc tái hẹp của các mạch. Quy tắc 8 TTBYT Loại D