STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Vật liệu xương nhân tạo dạng hạt LE9902G02; LE9902G10; LE0602G30; LE0503G05; LE9903G10; LE0803G20; LE0603G30; LE1102GS05; LE1102GS10 Biomatlante SA Biomatlante SA Dùng phẫu thuật ghép xương nhân tạo trong chỉnh hình. Quy tắc 8, phần II phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại D
2 Vật liệu xương nhân tạo dạng gel LE1004PU50OR; LE1405PU01OR; Biomatlante SA Biomatlante SA Dùng phẫu thuật ghép xương nhân tạo trong chỉnh hình. Quy tắc 8, phần II phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại D