STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Bàn ăn di động BT38 Machan International Co., Ltd, Taiwan Machan International Co., Ltd, Taiwan Bảo quản các vật tư y tế Quy tắc 4, phần II, phụ lục I của thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
2 Tủ y tế BC30GR; BC30BL; C37PK; BW34; BW3411; BW40 Machan International Co., Ltd, Taiwan Machan International Co., Ltd, Taiwan Dùng cho bệnh nhân ăn Quy tắc 4, phần II, phụ lục I của thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A