STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Slice Lam thí nghiệm Theo phụ lục Theo phụ lục UNION SCIENCE CO.,LTD. Dùng để quết máu lên soi vào kính hiển vi QT 5 – phần III – Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A