STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Vít chằng chéo cố định chiều dài OCBGEFX15U; OCBGEFX20U; OCBGEFX25U; OCBGEFX30U; OCBGEFX35U; OCBGEFX40U; OCBGEFX45U; OCBGEFX50U; OCBGEFX55U; OCBGEFX60U; Cousin Biotech S.A.S/ Pháp Cousin Biotech S.A.S/ Pháp Vật tư cấy ghép dùng trong phẫu thuật nội soi khớp Quy tắc 8, phần II, phụ lục I, thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C