STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Vật tư cấy ghép thay khớp gối và khớp háng nhân tạo Theo danh mục đính kèm kết quả phân loại Microport Orthopedics Inc.,/ Mỹ Microport Orthopedics Inc.,/ Mỹ Cấy ghép thay khớp gối và khớp háng nhân tạo Quy tắc 8, phần II, phụ lục I, thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C