STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Van tim cơ học nhân tạo và phụ kiện Theo phụ lục Theo phụ lục St.Jude Medical, USA Sử dụng để thay thế van cho những bệnh nhân có van động mạch chủ hoặc van hai lá có sự suy yếu, rối loạn, hư hại. Thiết bị này cũng có thể được sử dụng để thay thế van tim nhân tạo trước đó. Quy tắc 8, phụ lục I, phần II, TT39/2016/TT-BYT TTBYT Loại D