STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Súng bơm áp lực đẩy xi măng Theo phụ lục Theo phụ lục Medtronic Sofamor Danek USA, Inc. Súng bơm áp lực đẩy xi măng KYPHON® được thiết kế để cung cấp xi măng xương, bao gồm cả việc sử dụng trong quy trình tạo hình balloon kyphoplasty. Phụ lục I, phần IIB, QT6, thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B