STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Hệ thống chẩn đoán hình ảnh cộng hưởng từ (MRI) OPER-0.3 Xingaoyi Medical Equipment Co.,Ltd China Xingaoyi Medical Equipment Co.,Ltd China Giúp bác sĩ chẩn đoán bệnh một cách dễ dàng, chính xác và nhanh chóng. Quy tắc 10, phần II, Phụ lục I của thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C