STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Thiết bị cấy tóc Lion-HT/ HT-08 Lion-HT/HT-A08 Lion-HT/HT-B08 Lion-HT/HT-B06 Lion-HT/HT-B12 Lion-HT/HT-10 Lion-HT/HT-A10 Lion-HT/HT-B10 Lion-HN/HN-A06 Lion-HN/HN-A10 Lion-HN/HN-A12 Lion-HN/HN-08 Lion-HN/HN-10 Lion-HN/HN-A08 Lion-HT/HN/HTN-08 Lion-HT/HN/HTN-06 Lion-HT/HN/HTN-12 Lion-HT/HN/HTN-10 HansBiomed Corp., Hàn Quốc HansBiomed Corp., Hàn Quốc Cấy ghép từ chính nang tóc của bệnh nhân nhằm hồi phục tóc rụng thông thương hoặc tóc rụng do bỏng, các tổn thương khác, quá liều thuốc hoặc/ và các bệnh lý khác. Quy tắc 6 TTBYT Loại B