STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Bàn khám điều trị tai mũi họng INU-1000; INU-3000; INU-3500; INU-5000 Medone Innotech Co., Ltd.- Hàn Quốc Medone Innotech Co., Ltd.- Hàn Quốc Dùng để khám và điều trị tai mũi họng 12 TTBYT Loại A