STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Vật liệu xương nhân tạo dùng cấy ghép tái tạo xương hư tổn Theo bảng phân loại đính kèm RTI Surgical, Inc, Mỹ RTI Surgical, Inc, Mỹ Dùng để tái tạo mô nướu răng QT8, phần II, phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C