STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Van cầm máu SafeSheath Sealing Adapter Merit Medical Systems, Inc. Merit Medical Systems, Inc. Van cầm máu dùng kết nối với các loại ống thông cho phép đưa các loại điện cực và ống thông khác đi vào. Phụ lục I, phần IIA, QT2, Mục 2 - Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B