STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Thanh nối ngang Theo phụ lục Theo phụ lục Medtronic Sofamor Danek USA, Inc. Sản phẩm được chỉ định cố định không bao gồm vùng cột sống cổ, từ phía sau hỗ trợ liền xương cho các chỉ định sau: bệnh thoái hóa đĩa đệm (DDD - khi xác định do đau lưng có nguồn gốc từ đĩa đệm với thoái hóa đĩa đệm được xác nhận theo tiền sử bệnh nhân và nghiên cứu trên phim X quang), thoái hóa cột sống, chấn thương (tức là gãy xương hoặc trật khớp), hẹp ống sống, cong vẹo (ví dụ gù cột sống, ưỡn cột sống, hoặc vẹo cột sống), khối u, khớp giả và/ hoặc phẫu thuật ghép xương thất bại trước đó. Phụ lục I, phần IIB, QT8, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C