STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Ống môi trường vận chuyển virus I (Inactivated) and II (Non-Inactivated). Type: 1ml, 2ml, 2.5ml, 3ml, 3.5ml, 4ml, 5ml, 6ml Shandong Chengwu Medical Products Factory Shandong Chengwu Medical Products Factory Sản phẩm được sử dụng để bảo quản mẫu bệnh phẩm sau khi thu thập từ người bệnh và vận chuyển đến nơi xét nghiệm. Quy tắc 5, phần III phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
2 Tăm Bông Lấy Mẫu Bệnh Phẩm S1, S2 Type: 1ml, 2ml, 2.5ml, 3ml, 3.5ml, 5ml, 6ml, 8ml, 10ml, 20ml. S3 Type: 1ml, 2ml, 2.5ml, 3ml, 3.5ml, 5ml, 6ml, 8ml, 10ml, 20ml. Shandong Chengwu Medical Products Factory Shandong Chengwu Medical Products Factory Sản phẩm được sử dụng để lấy mẫu bệnh dạng dịch như dịch tỵ hầu, dịch họng, dịch mũi…. Quy tắc 5, phần III phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A