STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Giường y tế điều khiển điện Theo phụ lục Theo phụ lục NINGBO HECAI MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD Dùng cho bệnh nhân điều trị trong bệnh viện Quy tắc 12, Mục C, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại A