STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Vi dây dẫn can thiệp mạch vành Theo phụ lục Theo phụ lục Terumo Corporation Vi dây dẫn can thiệp mạch vành RUNTHROUGH NS được chỉ định để dẫn các ống thông bóng nong đến tổn thương cần nong động mạch vành qua da (PTCA) nhằm mục đích cải thiện lưu lượng máu cơ tim khi bị hẹp động mạch vành. Không được sử dụng RUNTHROUGH NS cho bất cứ mục đích nào khác Quy tắc 6, phần II, phụ lục I của thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại D