STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Vi ống thông can thiệp mạch vành Theo phụ lục Theo phụ lục Life Vascular Devices Biotech, S.L. Vi ống thông can thiệp mạch vành được chỉ định cho : - - Tạo điều kiện, dẫn đường và hỗ trợ dây dẫn trong quá trình tiếp cận hệ thống mạch vành. - - Định hướng dây dẫn. - Cung cấp dung dịch muối hoặc chất cản quang. Quy tắc 6, Mục B, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại D