STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Thiết bị gia tốc tuyến tính năng lượng thấp Single/Low- Energy Linear Accelerators Unique Varian Medical Systems China Co., LTD., China Varian Medical Systems, Inc., USA UNIQUE được chỉ định dùng cho xạ phẫu đích và xạ trị chính xác cho các tổn thương, khối u và các điều kiện ở bất cứ nơi nào trong cơ thể, nơi xạ trị được chỉ định. Quy tắc 9, phần II, Phụ lục I của thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C