STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Panel hồng cầu định danh kháng thể bất thường Sinh phẩm chẩn đoán Viện Huyết học – Truyền máu Trung Ương/ Việt Nam Viện Huyết học – Truyền máu Trung Ương/ Việt Nam Bộ panel hồng cầu định danh kháng thể bất thường dùng để xác định tên kháng thể bất thường có trong huyết thanh bệnh nhân, sản phụ hoặc người hiến máu. Quy tắc 2 Phần II, Phụ lục I Thông tư 39/2016/ TT-BYT TTBYT Loại C