STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Panel hồng cầu sàng lọc kháng thể bất thường Viện Huyết học – Truyền máu Trung Ương/ Việt Nam Viện Huyết học – Truyền máu Trung Ương/ Việt Nam Viện Huyết học – Truyền máu Trung Ương/ Việt Nam Bộ panel hồng cầu sàng lọc kháng thể bất thường dùng để phát hiện kháng thể bất thường cho bệnh nhân trước khi truyền máu, sản phụ hoặc người hiến máu. Quy tắc 2 Phần II, Phụ lục I Thông tư 39/2016/ TT-BYT TTBYT Loại C