STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Bàn khám sản F02 Hengshui Zhukang Medical Instrument Co., Ltd Hengshui Zhukang Medical Instrument Co., Ltd Sử dụng cho khám, chẩn đoán cho bệnh nhân Quy tắc 4, Phần II, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
2 Xe nôi D18, D18-1 Hengshui Zhukang Medical Instrument Co., Ltd Hengshui Zhukang Medical Instrument Co., Ltd Sử dụng cho việc chăm sóc vận chuyển trẻ sơ sinh Quy tắc 4, Phần II, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
3 Xe lăn 688G Hengshui Zhukang Medical Instrument Co., Ltd Hengshui Zhukang Medical Instrument Co., Ltd Sử dụng cho bệnh nhân già yếu, không thể đi lại bình thường được. Quy tắc 4, Phần II, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A