STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Tay cầm của lưỡi dao Tạo vạt giác mạc OUP SBK (Phụ kiện phẫu thuật nhãn khoa) ONE USE PLUS MOTOR/ 19345 MORIA S.A./ Pháp MORIA S.A./ Pháp - Tay cầm màu xanh, sử dụng đồng bộ với lưỡi dao OUP SBK trong việc tạo vạt giác mạc ở bệnh nhân bằng phẫu thuật Lasik hoặc điều trị khác đòi hỏi phải cắt bỏ giác mạc ban đầu. Quy tắc 9 TTBYT Loại B