STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Trợ cụ thay khớp háng nhân tạo Acetabular Reamers/ 2-0192942; 2-0192944; 2-0192946; 2-0192948; 2-0192950; 2-0192952; 2-0192954; 2-0192956; 2-0192958; 2-0192960; 2-0192962; 2-0192964 Amplitude - Pháp Amplitude - Pháp Bộ dụng cụ thay khớp háng nhân tạo Quy tắc 7 TTBYT Loại B