STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Vòng van tim và phụ kiện Theo phụ lục Theo phụ lục Edwards Lifesciences LLC, USA Dùng trong phẫu thuật tim mạch Quy tắc 8, Quy tắc 6 TTBYT Loại D