STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Phụ kiện cho dao mổ nội soi Theo phụ lục Theo phụ lục KARL STORZ SE & Co. KG, Germany - Là phụ kiện đồng bộ của dao mổ nội soi hãng Karl Storz. - Quy tắc 9, mục 1, Phần II, Phụ lục 1, Thông tư 39/2016/ TT-BYT - Điều 4, mục 2d, Nghị định 169/2018/ NĐ-CP TTBYT Loại C