STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Ống thông can thiệp tim mạch ASAHI ZenyteEX PTCA GUIDING CATHETER; ASAHI ZenyteEX PTCA GUIDING CATHETER ASAHI INTECC CO., LTD., JAPAN ASAHI INTECC CO., LTD., JAPAN - Ống thông dùng để dẫn đường trong can thiệp tim mạch, Hỗ trợ việc đưa các dụng cụ can thiệp mạch vành (PCI) một cách dễ dàng. - Quy tắc 6, mục 6 - Điều 4, mục 2d, NĐ 169/2018/ NĐ-CP TTBYT Loại D