STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 VẬT TƯ TÁI TẠO DÂY CHẰNG Theo phụ lục Theo phụ lục Mathys Ltd Bettlach Sử dụng trong phẫu thuật hàn dây chằng chéo trước. Quy tắc 8, phần II phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C