STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Thiết bị lấy và bảo quản máu gồm: túi đựng máu ba có chất chống đông, kim và dây lấy máu (Triple blood bag) T250SX; T250S Suzhou Laishi Transfusion Equipment Co.,Ltd Suzhou Laishi Transfusion Equipment Co.,Ltd Được dùng để thu thập, phân tách, bảo quản, và truyền máu an toàn Quy tắc 13, phần II phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại D