STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Stent phình động mạch phân nhánh pCONus Bifurcation Aneurysm Implant Phenox GmbH, Germany Phenox GmbH, Germany - Được sử dụng để hỗ trợ coil tắc mạch máu nội mạch của phình động mạch hai cổ rộng trong các động mạch nội sọ. Các vị trí điển hình cho chứng phình động mạch là sự phân nhánh của động mạch cảnh trong, động mạch thông trước, động mạch não giữa và phân nhánh của động mạch nền. Quy tắc 8, mục 2 TTBYT Loại D