STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Tấm điện cực trung tính Theo phụ lục Theo phụ lục Megadyne Medical Products, Inc. Dụng cụ này được thiết kế để sử dụng bất cứ khi nào phẫu thuật điện đơn cực được chỉ định. Chỉ định sử dụng của dụng cụ này để dẫn năng lượng phẫu thuật điện đơn cực từ mô mềm đích của bệnh nhân trở lại bộ phận phẫu thuật điện (ESU), hoặc máy phát phẫu thuật điện. Hạn chế sử dụng phẫu thuật điện với các máy phát phẫu thuật điện đơn cực đã được cách điện. Dụng cụ này không được chỉ định cho triệt đốt rối loạn nhịp tim bằng năng lượng sóng tần số vô tuyến (RF). Quy tắc 9.1, phần II, phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT Quy tắc 9. Phân loại trang thiết bị y tế điều trị chủ động. 1.Các trang thiết bị y tế điều trị chủ động có chức năng phân phối hoặc trao đổi năng lượng tới hoặc từ cơ thể con người theo cách có thể gây rủi ro bao gồm phát bức xạ ion hóa có tính đến tính chất, mật độ và vị trí áp dụng của năng lượng được xếp vào loại C. TTBYT Loại C