STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Tấm Cảm Biến Phẳng Số Hoá X-Quang FXRD-1417SA; FXRD-1417SB; FXRD-1417WA; FXRD-1417WB; FXRD-1012NA; FXRD-1012NB; FXRD-1012NAW; FXRD-1012NBW; FXRD-1717NA; FXRD-1717NB; FXRD-1717NAW; FXRD-1717NBW; FXRD-1417NAW; FXRD-1417NBW; FXRD-1717VA; FXRD-1717VB; FXRD 3643VAW; FXRD 3643VAW PLUS; FXRD 2530VAW; FXRD 2530VAW PLUS; FXRD 4343VAW; FXRD 4343VAW PLUS Vieworks Co.,Ltd Vieworks Co.,Ltd Được sử dụng để nhận tia trực tiếp từ máy X-Quang, tấm cảm biến được dùng trong các phòng X-Quang, Khoa chẩn đoán hình ảnh của Bệnh viện Quy tắc 10, phần II phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B