STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Bàn/ghế khám bệnh Theo phụ lục Theo phụ lục medifa GmbH & Co. KG Bàn/ghế khám bệnh dùng trong các bệnh viện hoặc phòng khám chuyên khoa Quy tắc 4, mục A, phần II, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A