STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Tủ đầu giường bệnh nhân dùng trong y tế MBC-101; MBC-102A; MBC-102B; MBC-103A; MBC-103B; MBC-104; Theo phụ lục Medical - Master Co., Ltd Sử dụng để làm tủ để đồ cho bệnh nhân ở các phòng bệnh tại trung tâm y tế, bệnh viện. Quy tắc 4, mục A, phần II, phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT. TTBYT Loại A