STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Băng gạc Y tế Vật tư tiêu hao Công ty TNHH Sản Xuất Dụng Cụ Y Tế Đông Pha Công ty TNHH Sản Xuất Dụng Cụ Y Tế Đông Pha Băng gạc Quy tắc 1 TTBYT Loại A
2 Băng cuộn Y tế Vật tư tiêu hao Công ty TNHH Sản Xuất Dụng Cụ Y Tế Đông Pha Công ty TNHH Sản Xuất Dụng Cụ Y Tế Đông Pha Băng cuộn Quy tắc 1 TTBYT Loại A
3 Băng rốn em bé Vật tư tiêu hao Công ty TNHH Sản Xuất Dụng Cụ Y Tế Đông Pha Công ty TNHH Sản Xuất Dụng Cụ Y Tế Đông Pha Băng rốn Quy tắc 1 TTBYT Loại A