STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Ống thông chạy thận nhân tạo Theo phụ lục Theo phụ lục Bard Access Systems, Inc. Ống thông chạy thận nhân tạo 2 nòng Niagara và Niagara Slim-Cath được chỉ định để sử dụng trong việc đặt đường vào mạch máu trong thời gian ngắn hạn (dưới 30 ngày) để chạy thận nhân tạo, lọc máu và lọc huyết tương thông qua tĩnh mạch cảnh, tĩnh mạch dưới đòn hoặc tĩnh mạch đùi Quy tắc 7, Mục B, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/ TT-BYT TTBYT Loại C