STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Bộ dụng cụ dùng trong phẫu thuật nội soi Theo phụ lục Theo phụ lục RZ Medizintechnik GmbH Dùng trong phẫu thuật nội soi tại cơ sở y tế QT7/ Phần II-Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
2 Thiết bị dùng trong phẫu thuật nội soi và dụng cụ chuyên dùng theo máy Theo phụ lục Theo phụ lục RZ Medizintechnik GmbH Dùng trong phẫu thuật nội soi tại cơ sở y tế QT11/ Phần II-Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B